Przejdź do treści

Jak sprzedawać w Internecie

Jak sprzedawać w internecie

Strona główna » Latem kupujemy online głównie przez urządzenia mobilne

Latem kupujemy online głównie przez urządzenia mobilne

Latem kupujemy online głównie przez urządzenia mobilne

Zmieniające się z sezonu na sezon i powracające w analogicznych okresach kampanie marketingowe to nie zawsze tylko kolejne wyprzedaże i promocje. Okazuje się, że zmiany zachodzą również w samych zachowaniach konsumentów. Dotyczy to na przykład tego w jaki sposób wyszukują produktów. Jak i tego w jaki sposób je kupują online. Przeprowadzone w ostatnim czasie przez analityków badania pokazują, że w okresach wakacyjnych aktywność użytkowników urządzeń mobilnych dokonujących zakupów wzrasta o kilkadziesiąt procent.
urządzenia mobilne

urządzenia mobilne

Badania jakich dokonała firma RTB House pokazują, że to właśnie w takich miesiącach jak lipiec czy też sierpień konsumenci najchętniej sięgają po urządzenia mobilne aby dokonać zakupu w internecie. Również nie bez znaczenia jest fakt, że stale rosnąca popularność urządzeń mobilnych ma przełożenie na prowadzone przez sprzedawców działania reklamowe.

Przypuszczenia tego rodzaju mają odzwierciedlenie w danych zebranych z ponad 40 rynków światowych ( Europy, Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu ). Jasno wskazują one na to, że w miesiącach wakacyjnych liczba konwersji z urządzeń mobilnych wyraźnie wzrastała w latach ubiegłych. Patrząc na dane z zeszłego roku można zobaczyć, że urządzenia mobilne wygenerowały blisko 30 procent łącznej liczby konwersji w miesiącu lipcu i prawie tyle samo w sierpniu.

Podobna analiza przeprowadzona wyłącznie na naszym rodzimym rynku zdaje się całkowicie potwierdzać światowe trendy. W lipcu ubiegłego roku liczba konwersji ze smartfonów i tabletów wyniosła u nas 23 procent, natomiast w miesiącu sierpniu procent ten wzrósł aż do 54 procent co jest znakomitym wynikiem.

Jak zauważają liczni eksperci popularyzacja urządzeń mobilnych oraz wiedza o zachowaniu klientów jest obecnie niezbędna do odniesienia sukcesu w bardzo wielu kampaniach marketingowych. Analiza jasno i wyraźnie pokazuje, że we wakacje dużo chętniej decydujemy się na zakup produktów przez smartfon czy też tablet. Dlatego też zaleca się aby działania marketingowe latem były nakierowane na różne platformy.

Dotychczasowe dane pozwalają bezpiecznie zakładać, że tendencja ta będzie się utrzymywać a w latach kolejnych może nawet objąć kolejne miesiące w ciągu roku.

Dodaj komentarz