Przejdź do treści

Jak sprzedawać w Internecie

Jak sprzedawać w internecie

Strona główna » Nowoczesne strony internetowe jako narzędzie sprzedażowe

Nowoczesne strony internetowe jako narzędzie sprzedażowe

Nowoczesne strony internetowe są postrzegane jako doskonałe narzędzie sprzedażowe. Ale jakie powinny być, aby zasłużyć sobie na to miano? Aktualnie nowoczesność stron www to przede wszystkim ich responsywność, a więc automatyczne dostosowanie się ich wyglądu i układu do rozmiaru okna urządzenia, na którym są wyświetlane np. do laptopów, smartfonów czy tabletów.

sprzedaż internetowa

Innym ważnym aspektem, który zapewni nam dobrą sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej, to jej interaktywność. Nowoczesne strony www zachęcają użytkowników do interakcji, więc nie powinno na nich  zabraknąć formularzy kontaktowych, chatów, wtyczek społecznościowych i innych opcji umożliwiających komentowanie np. blogowych wpisów. Warto wiedzieć, że interaktywność (ang. internactivity) powinna uwzględniać komunikację dwukierunkową, pozwalając na aktywny udział obu stron. Tak więc, nadawca jest równocześnie odbiorcą informacji i na odwrót: odbiorca może stać się aktywnym nadawcą. W kwestii sprzedażowej wiąże się to m.in. z wymianą informacji, produktów i usług. Warto więc monitorować to, jak poszczególni użytkownicy strony internetowej wzajemnie na siebie oddziałują i jakie tworzą się między nimi interakcje.

Jeśli chcemy prowadzić sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej powinniśmy zadbać o jej design i opcje marketingowe. Atrakcyjny wygląd i obecność takich elementów jak ciekawa grafika, animacje czy wideo, są równie istotne, jak bogata i wysokiej jakości oferta produktowa lub usługowa, którą przedstwiamy na stronie. Dlatego od strony technicznej nowoczesne strony internetowe powinny mieć aktywne automatyczne opcje marketingowe. Dzięki temu możliwa będzie szczegółowa analiza zachowań użytkowników strony www.

Nowoczesne strony internetowe

Design i opcje marketingowe stron www

Warto poświęcić uwagę kilku popularnym sposobom mierzenia efektywności działań użytkowników, takim jak: testy A/B, Google Analytics, mouse tracking, czy mapy cieplne.  Uwaga! Należy zachować ostrożnośc podczas instalowania nowości, ponieważ bezkrytyczne

podążanie za modą jest obarczone ryzykiem tak zwanego przerostu formy nad treścią. co więcej, projektowanie stron internetowych także podlega różnym modom i trendom, więc atrybuty nowoczesności są niestałe. Dziś wyróżnikami nowoczesnej strony internetowej służącej do sprzedazy usług i produktów są na przykład: dynamika, multimedialność oraz animacje. Ale za jakiś czas i one satna się przestarzałe. Nowości szybko zamiejniają się w uznane standardy, tak jak na przykład automatyczne kierowanie klientów z użyciem geolokalizacji lub wtyczki do mediów społecznościowych.

Dodaj komentarz