Przejdź do treści

Jak sprzedawać w Internecie

Jak sprzedawać w internecie

Strona główna » Gwarancja producenta: warunki i zasady

Gwarancja producenta: warunki i zasady

Gwarancja producenta: przepisy.

Gwarancja producenta może być udzielona przez niego samego, przez importera lub po prostu przez osobę sprzedającą dany towar. Udzielenie gwarancji producenta to umieszczenie stosownego oświadczenia w dokumencie gwarancyjnym, w opisie transakcji lub w reklamie towaru.

Gwarancja producenta

Gwarancja producenta jest dobrowolna

Warto wiedzieć, że udzielenie gwarancji jest dobrowolne, więc de facto to gwarant decyduje, czy udzieli klientom gwarancji na swój produkt. Także warunki gwarancji są ustalane przez stronę jej udzielającej: treść, zakres, ewentualna liczba napraw, warunki wymiany sprzętu na nowy oraz adresy serwisów – to wszystko jest informacją podaną w dobrej wierze.

Oczywiście istnieją pewne zasady sporządzania dokumentów gwarancyjnych. Przykładowo jeśli dotyczy on towaru będącego w obrocie na terenie Polski, to umowa gwarancyjna powinna być spisana w języku polskim. Jej treść powinna zawierać podstawowe dane podmiotu udzielającego gwarancji. Należy ją sformułować tak, aby była zrozumiała i jasna. Dane, wymagane w umowie gwarancyjnej, które będą później podstawą ewentualnych roszczeń konsumenckich, to: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, okres trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, obowiązki gwaranta, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady produktu. W gwarancji powinno znaleźć się także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy, która została sprzedana.

Ochrona konsumenta

Jeden produkt może mieć kilka gwarancji

Warto zwrócić uwagę, na fakt, że produkt może być objęty kilkoma różnymi gwarancjami – na każdą część osobno. Jest to istotne w przypadku rzeczy wykonanych z różnych materiałów. Aby wyjasnić to dokładnie posłużmy się pozytywnym przykładem z rodzimego rynku. Polski producent puf i foteli w swoim sklepie internetowym pufy.pl w opisach produktów informuje potencjalnych klientów, że dane siedzisko jest objęte gwarancją na pokrowiec (trwającą 24 miesiące) oraz gwarancją na wypełnienie (trwającą 6 miesięcy). Oznacza to, że klient, który zakupił na przykład meble relaksacyjne ma prawo w trakcie trwania gwarancji dochodzić swoich praw konsumenckich osbno na każdy z wyróżnionych elementów produktu.

Rękojmia a gwarancja

Innym aspektem wartym zapamiętania jest różnica pomiędzy gwarancją a prawem do rękojmi, które jest zapisane w ustawie o prawach konsumenta. Rękojmia oznacza, że kupujący w czasie dwóch lat od zakupu może zażądać od sprzedawcy naprawy, wymiany towaru lub zwrotu kosztu. Konsument ma do tego prawo, jeśli okazało się, że towar, który otrzymał był niezgodny z opisem, czyli miał ukryte wady lub nie posiadał wszystkich funkcji. Zgłosznie konsumenckie wad towaru należy wykonać w przeciągu dwóch miesięcy od ich wykrycia. Wówczas sprzedawca ma 14 dni, aby odnieść się do żądania konsumenta.

Dodaj komentarz